Tony Moly新代言人B1A4拍摄了一辑概念照,部分成员更尝试了鲜少出现的眼妆,散发酷酷的潮味。

b30 b22 b23 b28 b12 b32 b29 b27 b25 b15 b31 b17 b18 b16 b13 b14 b21 b20

 

B1A4代言Tony Moly的新品“Millionaire Mask Pack”24k金面膜,涂上去时脸部会金澄澄的——你敢用吗?

photo (15)

B1A4五名成员的Tony Moly“Millionaire Mask Pack”24k金面膜代言视频 –

振英

灿多

孔灿

CNU

Baro

文字 – 凯柔