SM Entertainment每天公布2张即将在4月15日办回归舞台的EXO预告照,按序是KAI+鹿晗、世勋+子韬、D.O+LAY、灿烈+Kris、Suho+Xiumin以及伯贤+Chen。利用桌面的镜像效果,展现出对称反影的构图,风格强烈非常。有的是局部黑白照,有的是高对比的全彩,据说是以“月全食”为概念,呼应了他们初出道时的超能力行星团主题。

20140407-194523.jpg

20140407-194534.jpg

20140407-194725.jpg

20140407-194739.jpg

20140407-194753.jpg

20140407-194803.jpg

20140407-194813.jpg

20140407-194821.jpg

20140404-164321.jpg

20140404-164338.jpg

20140404-164348.jpg

20140404-164402.jpg

20140404-164414.jpg

20140404-164424.jpg